Jak piszemy: akcesoriów czy akcesorii?

akcesoriów

Poprawna pisownia

akcesorii

Niepoprawna pisownia

Prawidłowa forma to „akcesoriów” z końcówką ów.

 

„Akcesoriów” to forma w dopełniacza rzeczownika "akcesoria".

Akcesoria to drobne przedmioty lub ich zestaw. Spełniają funkcję dodatków lub umożliwiają działanie czegoś.

W języku polskim rzeczowniki rodzaju niemęskoosobowego mają końcówkę ów lub w ogóle jej nie mają. Dlatego jedyną prawidłową końcówką dopełniacza dla wyrazu "akcesoria" jest ów.

 

Przykłady:

Nie miała akcesoriów niezbędnych do naprawienia zegara.
Akcesoriów miała całą szufladę, ale wszystkie nieprzydatne.
Nigdy wcześniej nie widziała tylu akcesoriów.

Komentarze