Jak piszemy: akta czy akty?

akta

Zależy od kontekstu

akty

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Akta to zbiór dokumentów urzędowych. Wyraz „akta” to rzeczownik, który występuje wyłącznie w liczbie mnogiej.

Wyraz „akty” to forma mianownika liczby mnogiej rzeczownika „akt”. Akt to: dokument urzędowy lub prawny, część utworu dramatycznego lub teatralnego, dzieło sztuki przedstawiające nagość, czyn mający duże znaczenie ze względu na jego skutki, czynność formalna lub urzędowa, oficjalna uroczystość, proces o charakterze psychicznym.

Przykłady użycia:
Wtedy okazało się, że akta śledztwa zaginęły w tajemniczych okolicznościach.
Nikt nie spodziewał się, że będę malował akty kobiece.
Dwa pierwsze akty tego dramatu były tylko nudnym wprowadzeniem we właściwą akcję utworu.

Komentarze