Jak piszemy: aktywój czy aktywuj?

aktywuj

Poprawna pisownia

aktywój

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „aktywuj”.

 

„Aktywuj” to forma trybu rozkazującego drugiej osoby liczby pojedynczej czasownika „aktywować”.

„U” pisze się w zakończeniach form czasownikowych: -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują, -uj (np. gotuj, pilnuj, głosuj).

 

Przykłady użycia:

Aktywuj usługę, dzwoniąc pod numer podany poniżej.

Na ekranie komputera pojawił się komunikat: „Aktywuj system Windows”.

Komentarze