Jak piszemy: akurat czy akórat

akurat

Poprawna pisownia

akórat

Niepoprawna pisownia

Partykuła akurat zapisywana jest z użyciem u.

Akurat występuje w kilku znaczeniach: partykuły, przysłówka czasu lub wykrzyknienia. Jako partykuła podkreśla dokładność, ilość, np. Jest nas troje i zostały akurat trzy bilety lub wskazuje obiekt, który wyróżnia się jakąś cechą na tle innych obiektów, np. Żółć wytwarzana jest akurat przez wątrobę. Akurat przysłówkiem czasu jest wtedy, gdy rzecz dzieje się w danej chwili lub bezpośrednio przed nią, np. Mama akurat wyszła. W roli wykrzyknienia występuje wówczas, gdy wyraża sprzeciw, np. –Myślisz, że dał sobie z tym spokój? Akurat!

Akurat pochodzi z języka łacińskiego – accurate i stąd też przejęta została pisownia przez u (cząstka aku- niemal we wszystkich przypadkach będzie pisana z użyciem u, np. akumulator, akuszerka, itp.)

Przykłady:

Nasza grupa liczy trzydzieści osób i jest wolnych akurat trzydzieści miejsc.
Akurat gdy wychodziłam, zaczął padać deszcz.
–Myślisz, że nie ściągał? Akurat!

Komentarze

~ dzidzius
6/25/19, 11:30 AM
dzieki