Jak piszemy: alkohol czy alkochol?

alkohol

Poprawna pisownia

alkochol

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik "alkohol" zapisujemy z użyciem "h".

 

Alkohol to napój o właściwościach odurzających, otrzymywany z rozcieńczonego spirytusu lub przefermentowanych owoców. W znaczeniu chemicznym to związek organiczny, w którym występuje grupa wodorotlenowa.

Zapis "alkohol" przywędrował do Polski z Niemiec, gdzie występuje "Alkohol", który z kolei pochodzi od arabskiego al-kuhl, oznaczającego proch lub pył. Taki zapis został przejęty przez polszczyznę, stąd też prawidłową pisownią jest ta zgodna z oryginałem.

 

Przykłady:

Zatrucie alkoholem spowodowało, że spędził kilka tygodni w szpitalu.
Przysiągłem śluby czystości - do 18 roku życia nie spożyję alkoholu.
Uważa się, że najstarszym alkoholem jest piwo.

Komentarze