Jak piszemy: amplituda czy amplitóda?

amplituda

Poprawna pisownia

amplitóda

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „amplituda”.

 

Amplituda to najwyższe odchylenie danych wartości od średniej.

Wyraz "amplituda" pisany jest przez „u”, ponieważ to kalka językowa łacińskiego amplitudo, czyli "obszerność, przestronność".


Przykłady: 

Ta amplituda wskazywała nieprawidłowości.

Najbardziej niepokojąca była amplituda.

Pracą domową z fizyki było opisanie, czym jest amplituda.

Komentarze