Jak piszemy: ani raz czy ani razu?

ani razu

Poprawna pisownia

ani raz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "ani razu".

 

W podanym wyrażeniu "ani" pełni funkcję partykuły przeczącej. Może się ona łączyć z czasownikiem, np. ani się obejrzał, ani myśli, lub rzeczownikiem, np. ani chwili, ani kropli. Jest ona częścią utartych wyrażeń, które oznaczają brak czegoś, np. ani razu, ani krzty, ani trochę. Poza tym spotykamy ją w wielu innych frazeologizmach, takich jak: ani słowa, ani kroku dalej, ani żywego ducha. Partykuła "ani" zwykle narzuca następującemu po niej rzeczownikowi formę dopełniacza (wyjątkiem jest m.in. wyrażenie ani odrobinę).

 

Przykłady:

Nie widziałam go ani razu.

Ani razu się nie spóźniłem.

Jeszcze ani razu nie przegrał meczu w tym sezonie.

Komentarze