Jak piszemy: anioł czy Anioł – małą czy wielką literą?

anioł

Zależy od kontekstu

Anioł

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu.

Rzeczownik „anioł” piszemy małą literą, kiedy mamy na myśli niejednostkową nazwę istoty będącej przedmiotem wierzeń religijnych lub wytworem fantazji (także np. diabeł, syrena, nimfa, archanioł).
Rzeczownik „anioł” piszemy wielką literą w znaczeniu religijnym, np. Anioł Stróż.

Przykłady użycia:
Nad moim łóżkiem wciąż wisi obrazek z Aniołem Stróżem.
Przed wyruszeniem w drogę zawsze proszę mojego Anioła Stróża o szczęśliwą podróż.
Dostałam piękny album z rzeźbami aniołów.
Twierdził, że spotkał kiedyś anioła.

Komentarze