Jak piszemy: aniżeli czy a niżeli - razem czy osobno?

aniżeli

Poprawna pisownia

a niżeli

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “aniżeli”. 

 

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN “aniżeli” to '1. spójnik przyłączający zdanie lub jego składnik, które charakteryzują podstawę porównania; 2. przyimek łączący podstawę porównania z wyrażeniem, które komunikuje zwykle wyższy stopień nasilenia cechy'. 

 

Przykłady: 

Na szczęście opady deszczu były dziś słabsze, aniżeli zapowiadano. ("Aniżeli" występuje w funkcji spójnika.)

Jest utalentowany bardziej, aniżeli mu się wydaje. ("Aniżeli" występuje w funkcji spójnika.)

Była bardziej przebojowa aniżeli jej przyjaciółka. ("Aniżeli" występuje w funkcji przyimka.)

 

W polszczyźnie występuje również spójnik oraz przyimek “niżeli”. Stąd może wynikać błędna, rozłączna pisownia wyrazu “aniżeli”. 

Komentarze