Jak piszemy: Antoni czy Antonii?

Antoni

Zależy od kontekstu

Antonii

Zależy od kontekstu

Obydwie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu wypowiedzi.

 

„Antoni” to forma mianownika i wołacza rzeczownika „Antoni” (imię męskie).

„Antonii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „Antonia” (imię żeńskie).

 

Przykłady użycia:

Przekaż Antonii, że skontaktuję się z nią niedługo.

Mój dziadek miał na imię Antoni.

Może pójdziemy jutro do Antonii?

Antoni to mój najlepszy przyjaciel, zawsze mogę na niego liczyć.

Komentarze