Jak piszemy: apostrof czy apostrofa?

apostrof

Zależy od kontekstu

apostrofa

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Apostrof to znak graficzny w kształcie przecinka umieszczany z prawej strony litery u góry.

Apostrofa to figura retoryczna będąca bezpośrednim i podniosłym zwrotem do adresata.

Przykłady użycia:
Powinieneś napisać ten wyraz z apostrofem.
Znak apostrofu jest w tym przypadku zbędny.
„Pan Tadeusz” rozpoczyna się apostrofą.
W jej twórczości nie brakuje apostrof i innych figur retorycznych.

Komentarze