Jak piszemy: aranżować czy aranrzować?

aranżować

Poprawna pisownia

aranrzować

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „aranżować”.

„Ż” piszemy w wyrazach, w których litera „ż” występuje po literze n (a także l, ł, r), np. branżowy, inżynier.

Czasownik „aranżować” oznacza: organizować jakąś przestrzeń (np. mieszkanie); opracowywać utwór muzyczny w inny sposób niż pierwotny; doprowadzić do jakiegoś zdarzenia lub sytuacji.

Przykłady użycia:
Kilka razy próbowałem aranżować nasze kolejne spotkania, ale tylko ja podejmowałem jakąkolwiek inicjatywę.
Komponował i aranżował muzykę.
Z wielkim poświęceniem aranżowałem naszą wspólną kuchnię.

Komentarze