Jak piszemy: arbitraż czy arbitrasz, arbitrarz?

arbitraż

Poprawna pisownia

arbitrasz, arbitrarz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „arbitraż”.

 

Wyraz ten pochodzi od francuskiego arbitrage, czyli "naoczny świadek, sędzia". W polszczyźnie mamy wyrazy, które w zakończeniach mają „-erz”, „-arz” lub „-eż”, „-aż”. Wyraz „arbitraż” należy do tej drugiej grupy. 

 

Przykłady:

Arbitraż może mieć różne formy.

Arbitraż ma doprowadzić do szybkiego rozwiązania sporu.

Komentarze