Jak piszemy: artykuł czy artykół?

artykuł

Poprawna pisownia

artykół

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „artykuł”.

 

Artykuł to produkt, który jest przedmiotem handlu, a także tekst, forma dziennikarska publikowana w czasopiśmie. To też część ustawy lub umowy, ustęp, paragraf.

Słowo "artykuł" pisane jest przez „u”, ponieważ ten wyraz to kalka z języka łacińskiego: articulus, czyli człon.

 

Przykłady: 

Napisała artykuł, ale nie chciała jeszcze wysyłać go do redakcji.

Mydło było dziś artykułem, który sprzedawał się najlepiej.

Znalazła artykuł, który zamierzała omówić ze swoim prawnikiem.

Komentarze

~ artykol
4/17/22, 5:54 PM
mylisz sie