Jak piszemy: atensja czy atencja

atencja

Poprawna pisownia

atensja

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik atencja zapisywany jest z użyciem litery c.

Atencja niegdyś oznaczała okazywanie szczególnego szacunku czy względów komuś, jednak obecnie jest kalką z języka angielskiego i oznacza poświęcenie uwagi komuś lub czemuś, poważanie (podziw), uwaga.

Atencja jest wyrazem zapożyczonym – najpierw z języka łacińskiego (łac. attentio), skąd następnie przedostało się do języka angielskiego (ang. attention) i przyjęło znaczenie „uwaga” (które w polszczyźnie jest używane w innym kontekście). W przypadku wszystkich wyrazów przejętych z obcych języków w rodzaju nijakim zakończonych na -tio (łac. attentio), w języku polskim przyjmują końcówkę -cja (oboczność t:c – atencja).

Przykłady:

Atencja towarzyszyła mu odkąd pojawił się w naszej firmie.
Należy odnosić się z atencją do wszystkich ludzi.
Słuchaliśmy go z wielką atencją.

Komentarze