Jak piszemy: autokorekta czy auto korekta - razem czy osobno?

autokorekta

Poprawna pisownia

auto korekta

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „autokorekta”.

 

Zasady ortografii każą pisać cząstkę „auto” łącznie z następującym po niej wyrazem. „Auto” traktuje się więc jak przedrostek.

 

Przykłady:

Kiedy piszę wypracowanie na komputerze, korzystam z autokorekty.

Autokorekta zmienia czasem słowa w taki sposób, że wypowiedź staje się zabawna.

Komentarze

~ Kula
10/21/23, 6:07 AM
Nie lubię