Jak piszemy: autoportret czy auto portret - razem czy osobno?

autoportret

Poprawna pisownia

auto portret

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "autoportret".

 

Cząstkę "auto-" traktujemy jako przedrostek, który z rzeczownikami pospolitymi zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Malarz stworzył swój autoportret.

Na lekcji plastyki tworzyliśmy autoportrety.

Komentarze