Jak piszemy: autorytatywny czy autorytarny?

autorytatywny

Zależy od kontekstu

autorytarny

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Przymiotnik „autorytatywny” znaczy: cieszący się autorytetem, zasługujący na szacunek i zaufanie, także stanowczy, nieznoszący sprzeciwu oraz miarodajny, wiarygodny.

Przymiotnik „autorytarny” znaczy: wymuszający posłuszeństwo, narzucający swoje zdanie, władzę itp.

Przykłady użycia:
Jego autorytatywny ton doprowadza mnie do szału.
Nie znosił sprzeciwu, był władcą autorytarnym wymagającym bezwzględnego posłuszeństwa.

Komentarze