Jak piszemy: bachor czy bahor?

bachor

Poprawna pisownia

bahor

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik bachor zapisujemy z użyciem ch.

Bachor jest pejoratywnym określeniem na dziecko, które często bywa niegrzeczne, niesforne.

Bachor jest wyrazem rodzimym, który pierwotnie oznaczał brzuch (ludzki lub zwierzęcy), które zaczęto używać na przełomie XVII i XVIII wieku. Zgodnie z regułami ortografii wyrazy powstałe na gruncie polski zapisywane są zgodnie z tradycją.

Przykłady:

Dorosły mężczyzna, a zachowuje się jak rozwydrzony bachor.
Ten bachor był rozpieszczony, nie miał żadnych obowiązków i nikogo nie szanował.
Podróż samolotem była nieznośna przez niedającego się uspokoić małego bachora.

Komentarze