Jak piszemy: batut czy batuta?

batut

Zależy od kontekstu

batuta

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Słowa te należą do paronimów, czyli takich form wyrazowych, które mają podobne brzmienie, ale inne znaczenie, przez co bywają mylone.

"Batut" to rzeczownik rodzaju męskiego, czyli przyrząd gimnastyczny służący do akrobacji (inaczej trampolina).

Z kolei "batuta" to rzeczownik rodzaju żeńskiego, który oznacza pałeczkę dyrygenta.

Przykłady użycia:

Batut umożliwia nie tylko dbałość o kondycję fizyczną, ale także gwarantuje świetną zabawę.

Dyrygent przy pomocy batuty kieruje orkiestrą.

Komentarze