Jak piszemy: bęben czy bemben?

bęben

Poprawna pisownia

bemben

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest bęben

Bęben w podstawowym znaczeniu oznacza perkusyjny instrument muzyczny, w kształcie walca, zaś w potocznym rozumieniu to także duży brzuch lub małe dziecko. 

O bębnie mówił już Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego wydanego w 1927 roku. Oznacza to, że zapis z użyciem ę ma znaczenie historyczne

Niepoprawny zapis bemben wynika z rozbieżności między wymową a pisownią, ponieważ samogłoska ę traci swą nosowość na rzecz em, które jest łatwiejsze do artykulacji. 

Przykłady:

Grał na garnku, niczym na bębnie, a grzechotkę zastąpiła tuba wypełniona nasionami.
W instrukcji napisano, by bęben pralki wypełniać częściowo.
Członkiem orkiestry grającym na bębnie jest dobosz.

Komentarze