Jak piszemy: beze mnie czy bezemnie – razem czy osobno?

beze mnie

Poprawna pisownia

bezemnie

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie przyimkowe BEZE MNIE zapisujemy, ROZDZIELAJĄC przyimek beze od zaimka osobowego mnie. Niedopuszczalna jest zarówno pisownia rozdzielna pomijająca przyrostek -e na końcu przyimka: bez mnie, jak również pisownia łączna: bezemnie.

Przykłady:

Idźcie beze mnie, ja poczekam na Izę.
Dziś pierwszy dzień Franka w przedszkolu. Martwię się, jak sobie beze mnie poradzi.
Widziałam film „Moje życie beze mnie”. Zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Jak mówi łacińska maksyma: nic o mnie beze mnie.

Komentarze