Jak piszemy: bierz czy bież?

bierz

Poprawna pisownia

bież

Niepoprawna pisownia

Wyraz „bierz” piszemy przy użyciu rz

 

„Bierz” to tryb rozkazujący czasownika brać.

W wyrazie „bierz” występuje rz, które uzasadnia wymiana na r: bierz - brać.

Według zasad języka polskiego zawsze piszemy rz, gdy wymienia się na r.

 

Przykłady:

Bierz ten plecak i biegnij do szkoły.
Bierz przykład z Alicji.
Bierz, co chcesz, i się wynoś.

Komentarze

~ peterovo
10/21/23, 9:58 AM
"Bież" również jest poprawne, lecz w innym znaczeniu - to archaiczna forma wyrazów "biegnij" lub "idź", co zachowało się popularnej kolędzie: "Przybieżeli [przybyli] do Betlejem pasterze" :)