Jak piszemy: błąd czy błond, błąt, błont?

błąd

Poprawna pisownia

błond, błąt, błont

Niepoprawna pisownia

Wyraz „błąd” piszemy z użyciem litery ą

 

Błąd to inaczej niewłaściwe posunięcie, niezgodność z obowiązującymi regułami.

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ą pisze się w wyrazach rodzimych wtedy, gdy wymienia się w wyrazach pokrewnych na ę: błąd – błędny.

 

Przykłady:

Popełniła błąd, dlatego szukała korektora.

To był duży błąd i nie wiedział, jak go naprawić.

Zrobiła o jeden błąd za dużo i nie zdała.

Komentarze