Jak piszemy: błędnik czy błendnik?

błędnik

Poprawna pisownia

błendnik

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “błędnik”. 

 

Błędnik to część ucha wewnętrznego, która odpowiada za zmysł słuchu i utrzymanie równowagi. 

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g piszemy samogłoskę nosową ę. W wyrazie “błędnik” po samogłosce ę występuje mieszcząca się w tej grupie spółgłoska d, stąd poprawny jest zapis “błędnik”.  

 

Przykłady:

Uszkodzony błędnik może spowodować niedosłuch.

Przy zaburzeniach pracy błędnika występują problemy z utrzymaniem równowagi. 

Dawniej błędnikiem nazywano labirynt. 

Komentarze