Jak piszemy: blokuj czy blokój?

blokuj

Poprawna pisownia

blokój

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „blokuj”.

 

Forma „blokuj” to forma trybu rozkazującego czasownika „blokować”.

„U” pisze się w zakończeniach form czasownikowych: -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują, -uj (np. gotuj, pilnuj, głosuj).

 

Przykłady użycia:

Natychmiast przestaw swój samochód, nie blokuj drogi.

Nie blokuj przejścia, przesuń się kawałek.

Komentarze