Jak piszemy: Bóg czy bóg – małą czy wielką literą?

Bóg

Zależy od kontekstu

bóg

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu.

Rzeczownik „bóg” zapisujemy małą literą, kiedy mamy na myśli bóstwo w religiach politeistycznych (uznających wiarę w wielu bogów) – jest to wówczas nazwa nieindywidualna. Także w znaczeniu: bezkrytycznie uwielbiana osoba lub rzecz.

Rzeczownik „bóg” zapisujemy wielką literą (Bóg), kiedy mamy na myśli bóstwo w religiach monoteistycznych (uznających wiarę w istnienie jednego boga jako władcę i stworzyciela świata) – jest to wówczas nazwa jednostkowa.

Przykłady użycia:
Chrześcijański Bóg jest władcą miłosiernym i sprawiedliwym.
Służba Bogu to sens mojego życia.
Starożytni wierzyli w łaskę i przychylność bogów.
Pieniądze były jego jedynym bogiem.

Komentarze

~ W.D
3/2/23, 7:03 PM
Ekstra