Jak piszemy: Bóg czy Bug?

Bóg

Poprawna pisownia

Bug

Niepoprawna pisownia

Poprawnie zapisany rzeczownik to "Bóg" przez ó.

 

W wyrazie tym dochodzi bowiem do wymiany ó na o, np. w dopełniaczu (Boga), celowniku i miejscowniku (Bogu), bierniku (Boga) oraz narzędniku (Bogiem).

W religii monoteistycznej, takiej jak chrześcijaństwo, Bóg jest stworzycielem całego świata i nad nim panuje. Wówczas rzeczownik ten pisany jest wielką literą. Małą literą zapiszemy boga w religiach politeistycznych, np. w starożytnej Grecji, gdzie w panteonie władców świata znajdowało się całe grono nadprzyrodzonych tytanów.

 

Przykład:

Chrześcijanie uważają, że wszechświat został w całości stworzony przez Boga.

Bóg raczy wiedzieć, gdzie Małgosia spędziła ostatni wieczór!

Każdy z olimpijskich bogów posiadał własne atrybuty.

Komentarze