Jak piszemy: bohaterowie czy bohaterzy?

Obydwie formy są poprawne.

 

Bohaterowie, bohaterzy to formy mianownika liczby mnogiej rzeczownika "bohater".

Bohater to osoba, która odznaczyła się męstwem. To też główna postać w literaturze, filmie, teatrze.

W mianowniku liczby mnogiej w deklinacji męskiej występują cztery końcówki: -i-y-e oraz ‑owie. Z biegiem czasu jej zakres i reguły używania poszczególnych końcówek zmieniały się. Obecnie znacznie częściej używane są formy z końcówką -y, natomiast formy z -owie zdecydowanie wychodzą z użycia, o czym świadczy chociażby fakt, że niemal już zanikły jako nazwy specjalności medycznych (mówi się np. laryngolodzy, reumatolodzy). Jednak w słownikach wciąż obydwie formy są wskazywane jako poprawne.

 

Przykłady:

Bohaterzy są nie tylko na polu walki.
Miał opowiedzieć, którzy bohaterowie mieli nieszczęśliwe dzieciństwo.
Najbardziej podobali mu się bohaterzy komedii, którą oglądał z Ewą.

Komentarze