Jak piszemy: bohaterowie czy bohaterzy?

bohaterowie, bohaterzy

Poprawna pisownia

Obydwie formy są poprawne.

 

Bohaterowie, bohaterzy to formy mianownika liczby mnogiej rzeczownika "bohater".

Bohater to osoba, która odznaczyła się męstwem. To też główna postać w literaturze, filmie, teatrze.

W mianowniku liczby mnogiej w deklinacji męskiej występują cztery końcówki: -i-y-e oraz ‑owie. Z biegiem czasu jej zakres i reguły używania poszczególnych końcówek zmieniały się. Obecnie znacznie częściej używane są formy z końcówką -y, natomiast formy z -owie zdecydowanie wychodzą z użycia, o czym świadczy chociażby fakt, że niemal już zanikły jako nazwy specjalności medycznych (mówi się np. laryngolodzy, reumatolodzy). Jednak w słownikach wciąż obydwie formy są wskazywane jako poprawne.

 

Przykłady:

Bohaterzy są nie tylko na polu walki.
Miał opowiedzieć, którzy bohaterowie mieli nieszczęśliwe dzieciństwo.
Najbardziej podobali mu się bohaterzy komedii, którą oglądał z Ewą.

Komentarze