Jak piszemy: bóli czy bólów?

bóli, bólów

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

 

„Bóli” i „bólów” to formy dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika „ból”.

Większość słowników podaje obydwie formy, zwykle zaznacza się również, że forma „bólów” występuje o wiele częściej niż „bóli”. 

 

Przykłady użycia:

Tej chorobie towarzyszą różne rodzaje bóli.

Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy uznaje migrenę za oddzielną jednostkę chorobową.

Komentarze

~ ????big????‍????????????????
2/18/22, 10:16 PM
Wybrałem * bólów * bo *bóli* to pseudo mojej Córki. Odpowiedź twoja jest zadawalająca mnie bo moją potrzebą było: Czy pisze się dwa razy ó w jednym wyrazie: *bólów*.