Jak piszemy: bóli czy bólów?

Obie formy są poprawne.

 

„Bóli” i „bólów” to formy dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika „ból”.

Większość słowników podaje obydwie formy, zwykle zaznacza się również, że forma „bólów” występuje o wiele częściej niż „bóli”. 

 

Przykłady użycia:

Tej chorobie towarzyszą różne rodzaje bóli.

Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy uznaje migrenę za oddzielną jednostkę chorobową.

Komentarze