Jak piszemy: bór czy bur?

bór

Poprawna pisownia

bur

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "bór".

Bór to duży, gęsty las iglasty. Wyraz ten zapisujemy przez ó, ponieważ w innych jego formach wymienia się na o, np. boru, borem, bory.

Przykłady użycia:

Większą część królewskich ziem porastał gęsty bór.

Po drugiej stronie drogi rozpoczynał się sosnowy bór.

Komentarze