Jak piszemy bóty czy buty

buty

Poprawna pisownia

bóty

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik buty zapisujemy z użyciem u.

Buty – okrycie stopy lub dolnej części nogi z grubszą spodnią warstwą zwaną podeszwą, które chroni od obrażeń przy chodzeniu.

O ile but pochodzi od łacińskiego botta (pol. but, trzewik), o tyle pisownia przy użyciu u jest niewiadoma. Według słownika etymologicznego może mieć to związek z występowaniem w językach słowiańskich czasownika uti, który oznacza ubierać, nakładać, zakładać. Warto także zwrócić uwagę na bliskie połączenie buta z obuwiem, również pisanego przez u, jednak obuwie swoje źródło ma w czasowniku obuwać.

Przykłady:

Buty trekkingowe to jedyne obecnie , w których można się wybrać w góry.
Takie buty! – krzyknął dowiadująć się prawdy o tym co się wydarzyło.
Idzie luty – podkuj buty.

Komentarze