Jak piszemy: brud czy bród?

brud

Zależy od kontekstu

bród

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Mają jednak różne znaczenia, więc ich użycie zależy od kontekstu.

Wyraz „brud” oznacza zanieczyszczenia, brak czystości, a także niemoralne postępowanie.

Wyraz „bród” znaczy natomiast płytkie miejsce rzeki, jeziora lub stawu.

Przykłady użycia:
Jego ubranie było lepkie od brudu.
Posprzątaj tu trochę, bo niedługo zarośniesz w tym brudzie.
W końcu trafili na bród, więc udało im się przeprawić na drugi brzeg.
Przeszedł brodem przez rzekę.

Komentarze