Jak piszemy: brzmieć czy bżmieć?

brzmieć

Poprawna pisownia

bżmieć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „brzmieć”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy po: „p”, „b”, „k”, „g”, „w”, „f”, „ch”, „j”, „w”. W naszym słowie „rz” występuje po głosce „b”.

 

Przykłady:

On brzmi tak, jakby pochodził z Anglii.

Twoje pomysły muszą wybrzmieć podczas spotkania z prezesem.

Komentarze