Jak piszemy: budowniczy czy budowniczowie?

budowniczy

Zależy od kontekstu

budowniczowie

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Wyraz budowniczy oznacza osobę, która zajmuje się budowaniem lub przyczyniła się do powstania czegoś. To rzeczownik w mianowniku liczby pojedynczej. Natomiast budowniczowie to jego forma w liczbie mnogiej w tym samym przypadku (w słowniku ortograficznym występuje tylko w takiej postaci). Niektórzy błędnie używają liczby pojedynczej, mając na myśli liczbę mnogą. Ma to związek z tym, że nie znając reguł ortograficznych, dłuższą formę po prostu uznajemy za niepoprawną; przyczynia się do tego również fakt, że w innych przypadkach liczby mnogiej pojawia się forma budowniczy.

Przykłady użycia:

Budowniczy statku zdradził, ile zarobił na tej jednostce.

Kim byli budowniczowie piramidy Cheopsa?

Komentarze