Jak piszemy: burza czy buża?

burza

Poprawna pisownia

buża

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik "burza" zapisujemy przez "rz".

 

Wyraz "burza" zapisujemy przez "rz", mimo że nie zachodzi w nim wymiana na "r". Pisownia tego rzeczownika nie podlega żadnej konkretnej regule. Te formę należy po prostu zapamiętać.

  

Przykłady:

Po południu rozszalała się burza, która zerwała kilka dachów.

Na wieczór zapowiadają gwałtowne burze i ulewy.

Na lekcji matematyki rozpętała się prawdziwa burza.

Komentarze