Jak piszemy: burżuazja czy burrzuazja?

burżuazja

Poprawna pisownia

burrzuazja

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to burżuazja.

Burżuazją nazywa się klasę społeczną, obejmującą właścicieli przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych. Obecnie określenie to nabrało pejoratywnego wydźwięku i oznacza pogardliwie osobę bogatą, kogoś wiodącego wygodne (jednocześnie bez wyczucia) życie (potocznie: burżuj).

Burżuazja pochodzi od francuskiego bourgeois, czyli mieszczanin. Oznacza to, że zapis uwarunkowany jest historycznie. Galicyzmy, które pojawiły się w polszczyźnie najczęściej przybierają formę uproszczonej wymowy, a więc francuskie g pisane jest jako ż.

Przykłady:

Czerwona burżuazja to określenie rządzącej i uprzywilejowanej grupy komunistów.
Skutki wielkiego kryzysu najdotkliwiej odczuła burżuazja.
Nigdy nie uważał się za przedstawiciela burżuazji, do której inni tak chętnie go przyporządkowali.

Komentarze

~ Miki
5/9/19, 3:40 PM
Dzięki