Jak piszemy: buziaki czy bóziaki?

buziaki

Poprawna pisownia

bóziaki

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem są buziaki.

Buziak to potoczne określenie całusa, pocałunku lub też może oznaczać twarz dziecięcą lub dziewczęcą.

Buziaki to forma w liczbie mnogiej pochodząca od rzeczownika buziak. Zapis z użyciem u wynika z etymologii, bowiem wyraz najpewniej pochodzi od niemieckiego Bussel, jednak w całej Europie są znane słowa o podobnym znaczeniu i podobnej pisowni (np.: lit. bucziuoti, buł. buza).

Przykłady:

Przesyłam wszystkim serdeczne pozdrowienia i buziaki” - napisała w liście ciocia Marysia.
Buziaki małych dzieci są sposobem na wyrażanie uczuć.
Ściana portretów i buziaków wykonanych przez przedszkolaków znajduje się w głównym holu.

Komentarze