Jak piszemy: byłaby czy była by – razem czy osobno?

byłaby

Poprawna pisownia

była by

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy pisownia to ta, w której NIE ROZDZIELAMY cząstki by od wyrazu była.

Była – wchodząca w skład omawianego wyrażenia – jest osobową formą czasownika, a zasady języka polskiego nakazują zapisywać je łącznie z cząstkami -by, -bym, -byś.

Przykłady:

Nie byłaby sobą, gdyby tego nie zrobiła.
Gdyby babcia żyła, na pewno byłaby z Ciebie dumna.
Jak myślicie, kim byłaby Marylin Monroe, gdyby nie została aktorką?

Komentarze

~ Placki
5/13/20, 6:54 PM
Ok boomer
~ Pan koteus
10/17/19, 2:34 PM
Lol wajnie