Jak piszemy: byliby czy byli by – razem czy osobno?

byliby

Poprawna pisownia

byli by

Niepoprawna pisownia

Wyraz „byliby” piszemy łącznie. 


„Byliby” to połączenie osobowej formy czasownika być z cząstką by.

Zgodnie z zasadami języka polskiego cząstki: bym, byś, by, byśmy, byście, pisze się łącznie z osobowymi formami czasowników.

 

Przykłady:

Byliby szczęśliwsi, gdyby tak się nie kłócili.
Byliby na urlopie dwa tygodnie, ale wezwali ich do pracy
Byliby wcześniej, ale złapali gumę.

Komentarze

~ Oppi
9/13/22, 6:21 PM
Łał