Jak piszemy: bynajmniej czy przynajmniej?

bynajmniej

Zależy od kontekstu

przynajmniej

Zależy od kontekstu

Obie formy – zarówno bynajmniej, jak i przynajmniej – są poprawne zależnie od kontekstu, w którym występują.  

Bynajmniej jest partykułą wzmacniającą przeczenie w wypowiedzi Bynajmniej nie udało mi się zdać egzaminu na prawo jazdy za pierwszym razem, a także może występować w roli wykrzyknienia, które jest odpowiedzią przeczącą na pytanie, np. -Odrobiłeś już wszystkie zadania? -Bynajmniej.

Przykłady:

Bynajmniej nie udało się nam rozwiązać problemu polubownie.
Bynajmniej szczęście samo nie przyjdzie.

Przynajmniej to partykuła wyznacza minimalny akceptowalny przez mówiącego zakres czegoś: Mam taki zły dzień, ale przynajmniej dziś nie pada.

Przykłady:

Dziś piątek 13. Przynajmniej nie muszę wychodzić z domu.
Nie powiedział mi “cześć”, ale przynajmniej się uśmiechnął.

Komentarze