Jak piszemy: całą czy całom?

całą

Poprawna pisownia

całom

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „całą”.

 

Forma „całą” to forma biernika i narzędnika liczby pojedynczej przymiotnika „cała”.

Końcówka jest charakterystyczna dla przymiotników rodzaju żeńskiego w narzędniku liczby pojedynczej, np. niebieską, drewnianą, szklaną, cienką.

 

Przykłady użycia:

Zjadłem dziś całą pizzę.

Jutro z całą klasą idziemy do kina.

Wyłam na siebie wrzątek, mam teraz rękę całą w pęcherzach.

Komentarze