Jak piszemy: całus czy całós?

całus

Poprawna pisownia

całós

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik całus zapisujemy z użyciem u

Całus to potoczne określenie buziaka, pocałunku, ucałowania. 

Pisownię wyjaśnia budowa wyrazu, ponieważ u słowotwórczo nie należy do tematu wyrazu, a do przyrostka -us, a więc: cał-us.  

Przykłady:

„Przesyłam pozdrowienia i całusy” - napisała w liście ciocia. 
Zanim odleciał, dała mu pożegnalnego całusa.
Małe dziecko uczy się jak przesyłać całusy

Komentarze