Jak piszemy: celów czy celi?

celów

Zależy od kontekstu

celi

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Użycie jednej z nich zależy od kontekstu.

 

Forma „celów” to dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika rodzaju męskiego „cel” (oczekiwany rezultat działania, to, do czego się zmierza).
Forma „celi” to dopełniacz, celownik i miejscownik liczby pojedynczej oraz dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika rodzaju żeńskiego „cela” (izba klasztorna lub więzienna).

 

Przykłady użycia:

Nie zrealizowaliśmy założonych celów.
Odsiadywała swój wyrok w pojedynczej celi.

Komentarze