Jak piszemy: cenzura czy cezura?

cenzura

Zależy od kontekstu

cezura

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają różne znaczenia, więc ich użycie zależy od kontekstu.

Wyraz „cenzura” oznacza kontrolę treści, które mają zostać rozpowszechnione, głównie ze względów obyczajowych lub politycznych. To także świadectwo szkolne i kara kościelna pozbawiająca prawa do korzystania z sakramentów lub zawieszająca duchownych w ich czynnościach.

Wyraz „cezura” to natomiast ważne wydarzenie, moment przełomowy wyznaczający koniec jednego okresu i początek kolejnego. To także przedział międzywyrazowy przypadający wewnątrz stopy w wierszu, również krótka przerwa między fragmentami utworu muzycznego, podczas której śpiewak lub instrumentalista bierze oddech.

Przykłady użycia:
Przez wiele lat walczyli o zniesienie cenzury.
Cenzura tego artykułu pozbawiła tekst większego sensu.
Jego śmierć wyznaczyła najważniejszą cezurę w moim życiu.
Powstanie stanowiło cezurę w procesie budowania tożsamości narodowej.

Komentarze