Jak piszemy: chałtura czy hałtura?

chałtura

Poprawna pisownia

hałtura

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik chałtura zapisujemy z użyciem ch.

Chałtura to określenie niskiej wartości czegoś, tandety, nędznego przedmiotu, a także mało ambitnej pracy wykonywanej jedynie w celach zarobkowych lub dzieła literackiego pozbawionego wartości. 

Chałtura do polszczyzny przeniknęło za sprawą rosyjskiego haltura, które w oryginale zapisywane jest z użyciem x (халтура). Takie zapożyczenia w języku polskim zawsze będą zapisywane z użyciem ch.

Przykłady:

Firma wynajęła profesjonalnego menedżera żeby sprzedawał ich chałturę.  
Chałtura, którą wykonywał nie sprawiała mu radości i nie dawała satysfakcji, ale pozwalała się utrzymać.
Dobrze zapowiadający się pisarz, zamiast kolejnego tomu, napisał chałturę.

Komentarze