Jak piszemy: chandra czy handra

chandra

Poprawna pisownia

handra

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis rzeczownika chandra jest przez ch.

Chandra to przygnębienie, które często nie ma konkretnej przyczyny; apatia.

Chandra jest wyrazem pochodzącym z języka rosyjskiego – handra (zniechęcenie). Do lat 30. XX wieku zapis chandry był niemal dowolny. Wynikało to z braku różnic w wymowie między ch a h. Dopiero reforma ortograficzna ustaliła, że jedyną poprawną formą jest chandra.

Przykłady:

Dopadła mnie jesienna chandra.
Lekarstwem na chandrę może być czekolada.
Przyczyną chandry zwykle jest stres.

Komentarze