Jak piszemy: chaos czy haos?

chaos

Poprawna pisownia

haos

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik chaos zapisujemy z użyciem ch.

Chaos oznacza nieporządek, nieład, zamęt, zaś w mitologii greckiej Chaosem nazywano bezładną materię, z której powstał powstał zorganizowany świat.

Chaos jest zapożyczeniem z języka greckiego (gr. cháos). W polszczyźnie obowiązuje zasada, że wyrazy przejęte z innych języków, należy zapisywać zgodnie z oryginałem - stąd prawidłowy zapis z użyciem ch.

Przykłady:

Chaos ją ogarnął, po tym jak nie wiedziała co stało się z kluczami od domu.
Rozbiegli się w straszliwym chaosie, każdy gnał ile sił w nogach.
Profesor wysnuł teorię, że rządzi nami chaos i przypadek.  

Komentarze

~ Onkk
6/19/21, 10:45 AM
Proste to było