Jak piszemy: chciwy czy hciwy?

chciwy

Poprawna pisownia

hciwy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "chciwy".

 

W odniesieniu do tego słowa nie stosujemy żadnej słownikowej zasady – należy je po prostu zapamiętać. Warto jednak znać jego etymologię – słowo to zostało utworzone od czasownika "chcieć", który z kolei pochodzi od prasłowiańskiego chotěti.

 

Przykłady:

Mąż tej kobiety jest bardzo chciwy.

Zarząd klubu zdominowali chciwi ludzie.

Na przedstawienie zaproszono gości, którzy byli chciwi wrażeń.

Komentarze