Jak piszemy: cherlawy czy herlawy?

cherlawy

Poprawna pisownia

herlawy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „cherlawy”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

To małe dziecko jest bardzo cherlawe.

Michał jest cherlawy i często przebywa w szpitalu.

Komentarze